Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016) zwanym dalej RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WhyNotTravel sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Kielnarowej numer telefonu +48 12 655 16 14, e-mail: rodo@whynottravel.pl